SKOV

EfteraarspartivedskovsoCa. 30 ha. af godsets jorder udgør skovbrug, primært med løvtræer. I skoven ses f. eks. ask, eg, ahorn og bøg.

Dele af skoven er nyplantet hovedsageligt med løvtræer efter det store stormfald i 1999.

Skoven drives som konventionel skovdrift.

Godsets eget personale varetager vedligeholdelsen af skoven, men særlige aftaler om selvskovning kan indgås.

 

  • Skov: Bjarne Almskou tlf. 4036 0487
  • Brænde: Jesper Kjep tlf. 2326 2546

 

ERFARNE SELVSKOVERER SØGES

Minimum afsætning 8-10 skovrummeter

Blandet løvtræ: Eg, ask og bøg.

Selvskovere arbejder på eget ansvar og får anvis et område som de råder over. Perioden er fra den 1 januar – 1. april. Skovstakke er efter nærmere aftale om størrelse og placering i orden. Der måles op før bortkørsel. Afregning efter aftale.

Priser:

Sankebrænde: 50 kr. pr. m3

Blandet løvtræ: 120 kr. pr. m3

Bøg: 150 kr. pr. m3

Måles løbende eller efter aftale vejes pr. trailerlæs (har godkendt brovægt).

Skriftlig aftale udfærdiges ikke.

Kontakt Helena Nymann tlf. 20148121 eller E-mail post@gjeddesdal.dk

 

Adgangsregler til Gjeddesdals skove

I private skove, må man IKKE smide skrald i og omkring området ved skoven.

Det er tilladt at være i skoven fra kl. 7 om morgenen til solnedgang. Kun at gå på veje og stier – undtagen stier der kun er trampet. At ride med særlig tilladelse. Kontakt skovens ejer herom.

Det er ikke tilladt at skære eller klippe i træer og bevoksning.

Aldrig grave planter op eller fjerne beplantning. indsamle svampe, nødder, frø, kogler, bær fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug, men kun hvad man kan nå fra veje og stier.

vinterskov_sti

Andre ting du bør vide, før du tager i skoven

Hunde er velkomne, men SKAL føres i snor. Overtrædelse heraf vil medføre bortvisning. Hunde kan, hvis de er løsgående og ikke under kontrol, være yderst skadelige for vildtet, som lever i og omkring skoven. Såfremt der påvises skader på vildtet eller udsætningspladser vil hundens ejer blive gjort ansvarlig.

Al henkastning af affald i skoven og på arealerne heromkring er ulovligt og anmeldes til politiet.

Vis hensyn over for andre brugere af skoven. Skoven er levested for en masse dyr og fugle. De lever i skoven og bliver nemt skræmte og forstyrret af mennesker. Når du er i skoven skal du bevæge dig roligt. Når dyrene yngler skal man være ekstra forsigtig. Hvis du finder et rådyrlam eller andre dyreunger må du aldrig røre ved det. Gå videre, så dyrets mor kan komme hen til det igen.

Mange typer af gruppearrangementer kræver tilladelse, uanset om skoven er offentlig eller privat. Spørg hellere skovens ejer en gang for meget end en gang for lidt.

Parkering ved skovens indgange er tilladt i vejrabatten. Der er ikke offentlig adgang til Gjeddesdals Gods, have eller Barfredshøj Herregård og park.

Fotografering af ejendommene er ikke tilladt uden ejers forudgående tilladelse.

De nærmere og seneste oplysninger om regler findes i Naturbeskyttelsesloven kap. 4.

LEDIGE LEJEMÅL NETOP NU ERHVERV & PRIVAT
KOMMENDE LEDIGT ERHVERVSLEJEMÅL:

1060 m2. nyrenoveret lagerhal. Ledig februar 2019. Læs mere om vores ledige erhvervs lejemål under menuen: "Udlejning erhverv"

TIL SALG: ca. 100 m ø 800 plastik rør i stk. af 6 m. med muffe. Brugte men i god stand. PRIS: 450 kr. pr. løbende meter.

Kontakt: Søren Nymann tlf. 2028 4121