LANDBRUG

800_1024x768_03_rdax_800x600_80Vores målsætning med Gjeddesdal Gods er, at videreføre den tradition godsets historie igennem årene har lagt navn og jorder til. I de tiltag, aktiviteter og forretningsområder vi er beskæftiget med, skal fokus være

  • KVALITET
  • PRODUKTIVITET
  • RENTABILITET

 

Det er de principper vi arbejder ud fra og som vi forventer bliver resultatet af vores indsats.

Vi stiller krav til vores samarbejdspartnere, leverandører, medarbejdere, som matcher vores målsætning. Vi tilsigter at vores kunder, partnere og ansatte med rette skal kunne forvente det samme af os.

Godset Gjeddesdal er i dag drevet som et moderne, konventionelt landbrug. Den primære drift er baseret på planteproduktion, som omfatter ca. 600 ha jord som fordeler sig på flere gårde, ejendomme og forpagtninger. Planteproduktionen består hovedsageligt af korn, græsfrø og raps.

amazone_1Vores afgrøde fordeling i 2018 i hektar:

  • Vårbyg, malt
  • Vinterhvede
  • Rasp
  • Rødsvingel

 

De dyrkede jorder fordeler sig i landskabet med fine svungne linjer, er meget ensartede og velarronderet. Jorden har en høj bonitet og er en muldet lerjord, som generelt er nem at behandle og har en god vandindholdende evne. Markene er veldrænet og bliver kontinuerligt holdt ved lige. Klimaet på egnen er mildt, grundet dets tætte beliggenhed til Køge Bugt.

Godsets driftsbygninger benyttes i dag dels til opbevaring af driftens egne afgrøder, maskinparken samt til dels til udlejning. Vi har over 5.000 m2 planlager kapacitet med tilhørende kornhåndteringsmateriel og anlæg. Den samlede bedrift med landbrug og udlejning passes i det daglige af 4 fuldtidsansatte samt 3 deltidsansatte.

Der rådes over en moderne og højteknologisk maskinpark samt den seneste software og anerkendte styrings-systemer. Med den nuværende kapacitet varetages kun egne landbrugsmæssige opgaver og der udføres derfor ikke eksterne pasningsopgaver. Godset er med i indkøbsforeningen FIK (Fælles Indkøb), hvorigennem der købes hjælpestoffer m.v. til bedriften.

mejetersker

Derudover er vores ledende medarbejder engageret i faglige og relevante netværk og organisationer, hvilket underbygger den faglige og moderne tilgang til driften som udvises i hverdagen.

I dagligdagen lægges der stor vægt på kvaliteten i markarbejdet, som tager sit udgangspunkt i en traditionel tilgang til jordbearbejdningen, hvor vi efterstræber at få arbejdet gjort rigtigt og med rettidig omhu. Dygtige og engagerede medarbejdere, med mange års erfaring sammenføjet med et højt fagligt niveau, indenfor den seneste landbrugsfaglige viden og teknologi, sikrer driften og resultaternes kvalitet og rentabilitet. Desuden sættes der høje krav til samarbejdspartnere, tilknytte landbrugskonsulenter samt leverandører. Krav som vi også møder hos aftagerne af vores afgrøder.

Landbruget i Danmark, er blandt verdens reneste og mindst miljøbelastende. Vi ønsker derfor at imødekomme lovgivningsmæssige krav indenfor miljø, landbrugsdrift, sikkerhed- samt personale. Vi anerkender vores rolle i nærmiljøet og engagerer os i naturen og dyrelivet samt viser hensyn over naboer og beboere, som har deres gang i området. Det samme forventer vi at vores leverandører, samarbejdspartnere og lejere gør.

I dagligdagen drives landbruget af

Driftsleder og ejer:                     Søren Nymann, 53 år

Landmand:                                  Bjarne Almskou, 47 år

Byggeri, Landmand & mark:    Arne Nielsen, 57 år.

Landbrugselev:                          Niklas L. Rasmussen

Landbrugselev:                          Gustav Lagerborn

Adm. & udlej.:                             Helena Nymann, 47 år

Park & ejendomme mv.:           Henryka Rudzinska, 47 år

Hertil en række faste gode hjælpere og ekstra hænder i højsæsonen.

Bjarne_reptraktor

LEDIGE LEJEMÅL NETOP NU ERHVERV & PRIVAT
KOMMENDE LEDIGT ERHVERVSLEJEMÅL:

1060 m2. nyrenoveret lagerhal. Ledig februar 2019. Læs mere om vores ledige erhvervs lejemål under menuen: "Udlejning erhverv"

TIL SALG: ca. 100 m ø 800 plastik rør i stk. af 6 m. med muffe. Brugte men i god stand. PRIS: 450 kr. pr. løbende meter.

Kontakt: Søren Nymann tlf. 2028 4121