BARFREDSHØJ HERREGÅRD

Barfredshoj_hvdbygBarfredshøj ligger 1, 4 km. nord for Gjeddesdal.

Gården blev oprettet i begyndelsen 1800-tallet af Gjeddesdals ejer, J.L. Barfred, som udgravede en sø i og lagde jord til en høj.

 

I forbindelse med Barfreds fallit blev gården udskilt som selvstændig ejendom i 1819. Barfredshøj ligger på den i 1715 nedlagte landsby Torslundelilles jord.

Landsbyen havde 6 gårde og lå øst for det nuværende gårdkompleks ved et mindre vandløb, der senere løber sammen med Lille Vejleå. Barfredshøj blev placeret omtrentligt midt i det nye areal på 267 tønder land (TL). Jorden er næsten overalt af højeste bonitet og vedligeholdt med dræning og mergling. Der hører tre landarbejderhuse og fodermesterhuset til gården. Op til gården fører en allé af bornholmsk røn, plantet i 1927. Det første Barfredshøj var en firlænget gård med stråtag.

 

Der etableredes frugt- og blomsterhave, køkkenhave og humlehave. Dertil en asketræsplantage, i alt 5 TL med plæner og park i engelsk stil med grusbelagte stier.

barfredshoej_anno1950Der anlagdes fiskedamme til gedder og karusser. Professor Callisen var ejer fra 1829-1838, hvor godsejer Carl Frederik August Petersen gift med Amalie Dorph købte gården.

I 1848 opførtes ny hovedbygning, tegnet af den berømte tyske professor G.F. Hetsch.

Sønnerne Peter Henning Dorph- Petersen, Jens Fredrik Sigfred D-P, og svigersønnen C.V. Barner overtog ejendommen i 1882. Christen og Paula Hansen købte den da ret forfaldne gård i 1908. 1911 opførtes efter brand en ny stor lade, avlsbygningerne fik nye tage, fodermesterhuset byggedes 1917 tegnet af Gerhardt Poulsen. 1927 plantedes bøgetræerne på højen. 1934 ny halv kostald. 1944 ny hestestald i egetræ, store dræningsarbejder, dertil ny sandstensterrasse og køb af en mark fra Reerslev. 1948 centralvarme med stokerfyr. 1951 forvalterbolig. 1953 ny halv kostald mod nord med roerum. 1954 transportbånd til hø og halm over kostaldene. 1961 solgtes besætningen på 100 styk malkekvæg og 50 styk ungkvæg samlet. For provenuet byggedes samme år et korntørringsanlæg med 10 siloer.

barfredshøj luft billede1925

Luftfoto 1925

I 1972 modtog sønnerne Alfred – og Peder Gerhardt Poulsen-Hansen gården som gave. 1973 døde Christen Hansen 91 år, og i 1978 døde Paula Hansen 90 år. Peder Gerhardt Poulsen-Hansen og fru Anne-Lise flyttede ind som forpagtere. Samme år blev PGP-H’s sønner Lars, Svend og Per P-H medejere. Hovedbygningen renoveredes i bund og grund og blev fredet. Kornlagringskapaciteten øges med to runde siloer og tidligere magasiner ombygges.

Gården solgtes 1989 til familien Nymann, Gjeddesdal og efter 170 år drives Barfredshøjs jord igen fra Gjeddesdal.

Tekst: Svend Poulsen Hansen januar 2013

Barf luftfoto2013

Luftfoto maj 2013

LEDIGE LEJEMÅL NETOP NU ERHVERV & PRIVAT
KOMMENDE LEDIGT ERHVERVSLEJEMÅL:

1060 m2. nyrenoveret lagerhal. Ledig februar 2019. Læs mere om vores ledige erhvervs lejemål under menuen: "Udlejning erhverv"

TIL SALG: ca. 100 m ø 800 plastik rør i stk. af 6 m. med muffe. Brugte men i god stand. PRIS: 450 kr. pr. løbende meter.

Kontakt: Søren Nymann tlf. 2028 4121