UDLEJNING

SNERYDNING VINTEREN 2017 & 2018

Kære beboere og virksomheder på Gjeddesdal samt Barfredshøj.

I forbindelse med den forestående vinter og som et naturligt følge heraf, risikoen for sne – skal vi hermed oplyse jer om hvilke forventninger I kan have til os ifm. snerydning.

Alle hverdage fra mandage-fredag fra kl. 6.00 vil der gennemføres snerydning på pladser og veje på begge ejendomme. Snerydningen starter på Gjeddesdal og går herefter til Barfredshøj. Snerydningen vil ske i det omfang det findes nødvendigt, for at sikre bilister og andre køretøjer adgang til de bygninger som er lejet ud. Vi minder om, at vi ikke rydder sne foran de enkelte lejemål – dette er jeres eget ansvar, således at medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, tranportører og postbude kan komme frem.

Vi spreder grus ud på de arealer hvor der skal køres. Vi anvender af hensyn til miljøet, belægningerne og køretøjerne ikke sal

I weekenderne vil der ligeledes gennemføres snerydning. Dette fra kl. 8.00 og fremefter og i samme rækkefølge som ovenfor nævnte række følge.

Kommer der snestorm eller voldsom snevejr, vil vi naturligvis sætte ind når dette er overstået. I bedes i den anledning være særligt opmærksomme på, om der er sket skader på jeres lejemål – typisk i form af fygesne som er kommet ind på lofter eller andre tilgængelige steder. Opdages dette ikke – vil I få vandskade.

 

Ledig boliger netop nu! Klik her:http://gjeddesdal.dk/udlejning/udlejning-privat/

Luftfotofrasydvest

Udlejning Erhverv & Privat

Beliggenhed: Se kort her

Siden 1960 har godset tilbudt en række erhvervsudlejninger indenfor handel, lager, produktion, design, distribution og transport samt afgrødehåndtering.

I alt udlejer Gjeddesdal Gods over 11.000 m2 og har i dag mere end 30 forskellige virksomheder, som lejer arealer på Gjeddesdal Gods i Greve samt Barfredshøj Herregaard i Hedehusene.

Dertil kommer at vi også udlejer diverse huse og lejligheder til private lejere. Disse ligger i henholdsvis Greve og Ishøj Kommune og er tilknyttet enten Gjeddesdal Gods eller Barfredshøj Herregård. Alle lejemål er ældre huse og tidligere landarbejderboliger. De er i fin stand med alle moderne fornødenheder samt udlejes under velordnede forhold. Under Gjeddesdal Gods samt Barfredshøj Herregård udlejes både boliger til private personer samt mange forskellige typer erhvervslejemål.

ER SKADEN SKET?

Oplever du skader eller defekter i dit lejemål, kan du kontakte os på tlf. 20148121 eller 20284121 eller sende os en mail på post@gjeddesdal.dk. Evt. skader efter vejrlig skal oplyses straks når den er konstateret, så udlejer kan medvirke til at forhindre en yderligere beskadigelse af det lejede samt hidkalde evt. håndværker til udbedring af skaden.

TRAFIKALE ANVISNINGER

Bemærk at gennemkørsel mellem Gjeddesdal Gods og Barfredshøj Herregaard (til/fra Torslunde) ikke er tilladt medmindre man har et ærinde på en af de to ejendomme.

Kun ærindekørsel til virksomheder eller beboere på de to ejendomme er tilladt – ALT uvedkommende kørsel og færdsel er forbudt.

Max hastighed er 15-25 km i timen

Læs mere herom under de to faner i menuerne:

  • Privatudlejning
  • Erhvervsudlejning
LEDIGE LEJEMÅL NETOP NU ERHVERV & PRIVAT

Lager- isoleret. Ca. 70 m2. P.a. 42.000 kr. samt forbrug. Ledigt pr. 1.4.2018

Kontakt: Helena Nymann 20148121s

Læs mere om vores ledige erhvervs lejemål under menuen: "Udlejning erhverv"